Komandos tikslai

Praktiniai mokymai

Kaip sutelkti komandą ir įgyvendinti tikslus?

Mokymų tikslas

Suteikti dalyviams žinių ir įrankių, reikalingų kryptingai ir efektyviai komandos tikslų įgyvendinimui, išbandyti praktiškai mokymų metuNaudos dalyviams

 • Įgis visapusišką supratimą apie komandos valdymą kaip sistemą.

 • Susitars dėl komandos paskirties, remiantis (išorės ir/ar vidinių) klientų poreikiais

 • Įgis ir išbandys praktiškai įgūdžius, kaip atlikti komandos iššūkių - problemų ir galimybių - analizę.

 • Įgis įgūdžius ir išbandys praktiškai, kaip parengti iššūkiais paremtus komandos tikslus ir siekiamus rezultatus.

 • Atsirinks svarbiausius veiksmus, būtinus komandos tikslams pasiekti

 • Susitars dėl tinkamo atskaitomybės ritmo, būtino sėkmingam tikslų ir veiksmų įgyvendinimui.

 • Komanda: naudos, tipai

 • Komandos augimas. (Ne)efektyvi komanda. Metakomanda

 • Sąsaja su įmonės strategija. Prioritetai

 • Valdymas per tikslus (OKRs) kaip sistema. Kaskadavimas

Pagrindinės mokymų temos

 • Komandos tikslai ir veiklos planas:

 • Atskaitomybės ritmas:

 • Bendrieji veiklos tikslai. Praktinė užduotis,

 • Komandos paskirtis ir (išorės ir/ar vidinių) klientų poreikiai. Praktinė užduotis,

 • Aplinkos (vidaus ir išorės) analizė. Iššūkiai. Praktinė užduotis,

 • Pokyčio (strateginiai) tikslai ir siekiami rezultatai,

 • Komandos veiksmų planas.

 • Strateginė (pokyčių įgyvendinimo) veikla. Projektų ir užduočių valdymas.

 • Einamoji veikla. Mėnuo, savaitė

Turite kitų klausimų?

Mokymų trukmė: 4 akademinės valandos

Mokymų grupė: iki 10 dalyvių

Lektoriai

Nerijus Datkūnas