Bendrystė

Praktinė sesija

Kurkime brandžią komandą!

Mokymų tikslas

Išsigryninti komandos narius siejančias žmogiškąsias vertybes; padidinti pasitikėjimą vieni kitais; išsigryninti komandos tradicijas, ateities viziją bei sukurti veiksmų planą kaip sieksime komandos brandos.

 • Įgis visapusišką supratimą apie „minkštąsias“ komandos galias;

 • Geriau pažins save bei kolegas, padidins pasitikėjimą vieni kitais;

 • Gaus grįžtamąjį ryšį apie save, įgys motyvacijos asmeniniam augimui;

 • Praktiškai spręs ir mokysis metodų, kaip spręsti įtampas ir konfliktus komandoje, juos paverčiant konstruktyviais ir kuriančiais vertę;

 • Supras bendrystės svarbą ir padidins gebėjimus kurti saugią komandos erdvę.

 • Pasitikėjimas: Ką vadiname pasitikėjimu ir kaip norėtume pasitikėti vieni kitais?

 • Komunikacija: Ką svarbu atverti, o ką pasilikti sau? Koks bendravimas augina pasitikėjimą?

 • Pagarba, empatija ir ribos: kiek galiu priimti ir gerbti kitą, o kur tai jau peržengia mano ribas?

 • Konstruktyvus konfliktų valdymas: skirtumai, įtampos ir jų išsakymas. Kokius susitarimus norime turėti mūsų komandoje?

Pagrindinės mokymų temos

 • Vertybės: kokios žmogiškos vertybės mus sieja komandoje? Bendrų vertybių paieška.

 • Komandos tradicijos: kokias tradicijas turime? Kokias norime kurti?

 • Komandos vizija: kokia komanda esame (komandos mitas) ir kokia norime tapti (vizija)?

 • Bendrystės planas: ką darysime kitaip kad augintume bendrystę ir komandos brandą?

Turite kitų klausimų?

Mokymų trukmė: 8 akademinės valandos

Mokymų grupė: iki 12 dalyvių

Lektoriai

Gintautas Čečys