Komandos veiklos AR brandos tikslai? ABU!

Ar pakanka komandose susitarti tik dėl veiklos tikslų? Kuo galiausiai skiriasi veiklos tikslai nuo komandos tikslų ir kaip jų siekti - straipsnyje.

Nerijus Datkūnas

3/23/20232 min read

Besišypsanti Meta komanda
Besišypsanti Meta komanda

Komandos metų pabaigoje (ar pradžioje) nustato savo veiklos tikslus. Pažangesnės - komandos lygio tikslus suderina su organizacijos veiklos tikslais.

Daugelis sąvoką "veiklos tikslai" tapatina su žodžiu "biudžetas” ar “metinis planas", pavyzdžiui:

  • Organizacijos lygio tikslai galėtų būti: "pasieksime x apyvartą", "uždirbsime x pelną", "investuosime x Eur pajėgumų atnaujinimui", "didinsime darbuotojų įsitraukimą" ar pan.

  • Komandos lygio tikslai dažniau yra nukreipti į veiklos efektyvumą/produktyvumą, įskaitant apimties, sąnaudų, procesų greičio ar kokybės.

Tačiau ar pakanka susitarti tik dėl veiklos tikslų?

Komanda yra gyvas ir dinamiškas darinys, kurį sudaro atskiri žmonės, įgytos kompetencijos ir gebėjimai, komandos veikimo procesai, tarpasmeniniai santykiai, santykiai su išore, suteikti resursai. Svarbu, kad komanda ieškotų priežasčių = sričių poyčiams, kuriose įgalins pasiekti norimą rezultatą.

Gana dažnai šie pokyčiai slypi bendradarbiavimo, gebėjimo įgyvendinti, dalintis informacija, priimti pagrįstus sprendimus. Tai temos, kuriose nepakanka tik "kietųjų" sprendimų, tokie kaip nauji darbo įrankiai, projektai ar procesai, bet reikia ir "minkštųjų" pokyčių, liečiančių kiekvieno komandos nario emocinį saugumą, požiūrį ir įpročius, vidinį atsakomybės jausmą ("pažadėjau - padariau") ir žinoma - gebėjimą dirbti kartu komandoje. Būtent šie "minkštieji" komandos (ne)gebėjimai dažnai lemia, kad geriausios idėjos taip ir lieka neįgyvendintomis.

Komandos sesija - padės jums susitarti

Pradėti reikėtų nuo komandos savianalizės - tiek nuo ją supančios aplinkos, tiek vidinių komandos savybių, patiriamų iššūkių ir(ne)pageidaujamų pasekmių. Savianalizę siūlome užbaigti komandos stiprybių ir silpnybių aptarimu - išskiriant pageidautinas ir nepageidautinas savybes, kuriomis komanda pasižymi dabar.

Kitam etape siūlytume aptarti komandos paskirtį ir vietą organizacijoje. Mūsų manymu, šią temą geriausia būtų pradėti nagrinėti nuo suinteresuotų šalių - išorės ir vidaus klientų, aptariant partnerių ir kolegų poreikius ir keliamus lūkesčius jūsų komandai. Atvira diskusija stiprins ryšį ir suteiks daugiau aiškumo kaip dar labiau įprasminti kasdienę komandos veiklą.

Vėliau jau galima ieškoti sutarimo dėl ilgalaikės komandos vizijos. Svarbu, kad ši diskusija neapsiribotų tik bendrinėmis sąvokomis kaip "darni", "bendradarbiaujanti" ar "stipri". Būtina išlikti kaip įmanoma tikslesniems ir įvardinti konkrečias kompetencijas ir gebėjimus, kurių norite įgyti, aptariant svarbiausias komandos veikimo sritis, tokias kaip komunikavimas, sprendimų priėmimas, problemų (ir konfliktų) sprendimas, komandos susirinkimai, grįžtamojo ryšio teikimas ect. Tam, kad kalbos ir mintys virstų tikru, praktiniu naujo komandos mikroklimato kūrimu - vertinga sutarti kokios konkrečios elgesio normos - tampa nauju komandos susitarimu laikytis patiems ir to reikalauti iš kitų komandos narių.

Įsipareigojimas veikti ir pažangos stebėsena - būtini

Komandos sesija - trunka ilgiau nei kelios valandos, nes čia turi atsirasti erdvė susitarti ir dėl įsipareigojimų veikti, ir dėl pažangos stebėsenos, atsakomybių pasidalijimo.

Laikas, skiriamas komandos dvasiai stiprinti - tai lyg dovana komandos žmonėms, padedanti atitrūkti nuo kasdienybės sūkurio, o rezultatai įmonės naudai - gali netikėtai nustebinti.

Ačiū, kad skaitėte.
Metateam komandos ir lyderystės koučingo ekspertai.
Straipsnio mintimis dalinasi Nerijus

#komanda #komandukoucingas #lyderyste #tikslai #vizija #bendradarbiavimas #mikroklimatas #koucingas #metateam