Praktiniai mokymai

Komandos lyderis:

Ko reikia veiksmingai komandai?

Mokymų tikslas

Suteikti dalyviams žinių ir įrankių, reikalingų veiksmingai ir etektyviai komandos veiklai, bei išbandyti juos praktiškai mokymų metu.

Naudos dalyviams

 • Įgis visapusišką supratimą apie komandos valdymą kaip sistemą,

 • Igis įgūdžius, kaip parengti aiškiai apibrėžtus komandos tikslus. Supras tinkamo atskaitomybės ritmo svarbą sėkmingam įgyvendinimui,

 • Gebės kurti emocinį saugumą užtikrinančią darbo aplinką,

 • Įgis metodų, kaip laiku valdyti (natūralius) konfliktus, paverčiant juos konstruktyviais ir kuriančiais vertę,

 • Supras bendrystės svarbą ir gebės kurti tinkamą komandos erdvę,

 • Gebės įtraukti komandą svarbiems sprendimams primti ir įsipareigoti įgyvendinimui,

 • Supras grįžtamojo ryšio naudą komandos ir atskirų jos narių augimui.

Pagrindinės temos

 • Komanda: naudos, tipai,

 • Komandos augimas. (Ne) efektyvi komanda. Metakomanda,

 • Tikslai ir įgyvendinimas: prioritetai ir tikslai, atskaitomybės ritmas,

 • Emocinis saugumas: psichologinis saugumas, pasitikėjimo skatinimas,

 • Konfliktų valdymas: konfliktų priežastys ir pakopos, konstruktyvus konfliktas, toksiškas elgesys,

 • Bendrystė: organizacijos kultūra ir vertybės, komandos susitarimai,

 • Atsakomybė ir įsipareigojimas: įsipareigojimas veikti, sprendimų priėmimo būdai, mąstymo klaidos,

 • Reflektyvus augimas: auginantis grįžtamasis ryšys.

Turite kitų klausimų?

Mokymų trukmė: 8 akademinės valandos

Mokymų grupė: iki 10 dalyvių

Lektorius

Nerijus Datkūnas