Komandiškumo mokymai

Žmonės veikdami kartu gali pasiekti didžiausius tikslus, arba kovojant tarpusavyje sugriauti tai, kas buvo sukurta.

Ar Jūs investuojate į „kaip“ Jūsų komandos nariai veikia kartu?

Pristatome komandiškumo mokymus, kuriuose 20% laiko nagrinėdami teoriją ir 80% veikdami praktiškai, su Jūsų komanda ieškosime unikalių būdų efektyviai bendradarbiauti ir kurti didžiausią vertę organizacijai.

Visos dienos vidiniuose mokymuose, kuriuose dalyvauja viena komanda (nuo 4 iki 12 asmenų) mokomės kurti komandiškumą ir didinti komandos brandą vienoje ar keliose iš 6 komandos brandos dimensijų. Prieš mokymus atliekame komandos brandos diagnistikos tyrimą, kurį kartojame po mokymų proceso su komanda siekiant įvertinti progresą.

Jūsų investiciją į komandų brandą - pamatuojama ir greitai atsiperkanti investicija!

Mokymų tikslas

Suteikti dalyviams žinių ir įrankių, reikalingų veiksmingai ir etektyviai komandos veiklai, bei išbandyti juos praktiškai mokymų metu.

Naudos dalyviams

 • Įgis visapusišką supratimą apie komandos valdymą kaip sistemą,

 • Igis įgūdžius, kaip parengti aiškiai apibrėžtus komandos tikslus. Supras tinkamo atskaitomybės ritmo svarbą sėkmingam įgyvendinimui,

 • Gebės kurti emocinį saugumą užtikrinančią darbo aplinką,

 • Įgis metodų, kaip laiku valdyti (natūralius) konfliktus, paverčiant juos konstruktyviais ir kuriančiais vertę,

 • Supras bendrystės svarbą ir gebės kurti tinkamą komandos erdvę,

 • Gebės įtraukti komandą svarbiems sprendimams primti ir įsipareigoti įgyvendinimui,

 • Supras grįžtamojo ryšio naudą komandos ir atskirų jos narių augimui.

Pagrindinės mokymų temos

Tikslai ir įgyvendinimas

Tikslai – tiek organizacijos, tiek atskiros komandos lygmenyje – sukuria prielaidas sėkmingai veiklai, nes sukuria įsipareigojimo veikti jausmą; skatina aiškią komunikaciją; įgalina pasiekimų vertinimą. Komandos gebėjimas pasiekti tikslus, įgyvendinti užduotis ir pasiekti gerus veiklos rezultatus yra daugelio veiksnių derinys. Mokymuose tyrinėsime:

 • Kaip išsigryninti komandos tikslus ir prioritetus?

 • Kokie komandos narių tikslai ir vaidmenys?

 • Koks geriausias tarpusavio atskaitomybės ritmas?

 • Kokia yra efektyvi susirinkimų struktūra?

 • Kokie geriausi sprendimų priėmimo būdai?

 • Kaip atskirti projektinį ir operatyvų valdymą?

Emocinis saugumas

Nuolat puoselėdami psichologinį saugumą komandoje lyderiai kuria pamatą nuoširdiems santykiams tarp komandos narių, erdvę kurioje nebijome priimti naujas idėjas, pamatuotai rizikuoti, mokytis iš įvairių patirčių (ir klaidų). Svarbiausi žingsniai kuriant emociškai saugią aplinką:

 • Susitarimas komandoje dėl pagarbaus elgesio standarto;

 • Komandos narių įsipareigojimas ugdyti savo emocinį intelektą;

 • Grįžtamojo ryšio ir įtampų išsakymas vienas kitam;

Psichologiškai saugi aplinka skatina komandos narius išeiti iš savo komforto zonų ir išmatuotai rizikuoti. Komandos, kurios nariai jaučiasi emociškai saugūs, labiau linkusios pasiūlyti naujų idėjų, mesti iššūkį esamai situacijai ir sumaniai rizikuoti. Tai savo ruožtu gali paskatinti naujoves, pokyčius ir pagerinti rezultatus. Lyderiai puoselėdami emocinį saugumą ne tik pagerina savo komandos rezultatus, bet ir kuria saugią erdvę skatinančią pasitikėjimą, tvarius santykius ir asmenybių augimą.

Konstruktyvūs konfliktai

Konfliktai komandoje neišvengiami, kyla dėl natūralių priežaščių ir tik nuo to kaip su tvarkysimės, priklausys ar jie bus žalingi, ar atvirkščiai - veiksmingai valdomi sustiprins komandos narių santykius ir paskatins pažangą. Gebėjimas veiksmingai valdyti konfliktus komandoje yra vienas esminių jos sėkmės aspektų.

Sesijoje mokysimės:

 • Atpažinti ir gerbti savo ir kitų ribas;

 • Pažinti kylančias tarpasmenines įtampas;

 • Pažinti kiekvienam būdingą natūralią reakciją konflikte (sustingti, pulti, bėgti);

 • Kaip konstruktyviai išsakyti ir spręsti kylančias įtampas bei konfliktus;

Bendrystė

Bendrystė komandoje formuojasi komandos nariams siekiant bendrų tikslų, misijos; kartu kuriant komandos istoriją; gryninantis bendras vertybes; įveikiant iššūkius ir švenčiant pergales.

Bet net per vieną dieną komandos bendrystė gali paaugti kaip per penkmetį, nes skirsime laiko:

 • Komandos vertybių paieškai ir išsigryninimui;

 • Komandos istorijos ir “komandos mito” radimui bei vizualizacijai;

 • Susitarimui dėl naujų bendrystės tradicijų kūrimo;

 • Ateities komandos vizijai

Atskaitomybė ir įsipareigojimas

Brandžioje komandoje nariai prisiima asmeninę atsakomybę už savo darbą bei įsipareigoja siekti bendro tikslo, nes bendras interesas - aukščiau už asmeninį. Šioje komandiškumo dimensijoje mokysimės:

 • Susikalbėti ieškant kaip paskirstyti prioritetus kad būtų pasiekti svarbiausi komandos tikslai;

 • Kaip priimti bendrą sprendimą komandoje (konsensusą) net jei kartais narių asmeniniai interesai;

 • Priimti kitokią, nepatogią nuomonę;

 • Rasti veikimo būdus, kurie motyvuotų padaryti dėl komandos daugiau.

Reflektyvus augimas

Svarbus sėkmingo vadovavimo aspektas yra reflektyvaus augimo kultūros puoselėjimas. Komandos, kurios yra įsipareigojusios nuolat mokytis ir atvirai teikti grįžtamąjį ryšį, lengviau prisitaiko, diegia naujoves ir galiausiai yra veiksmingesnės bei sėkmingesnės. Mokysimės ir praktikuosime kaip:

 • Pasiruošti ir Priimti grįžtamąjį ryšį:

 • Teikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį;

 • Skatinti mokytis iš patirčių save ir vienas kitą;

 • Kurti augančios komandos kultūrą.

Turite kitų klausimų?

Mokymų trukmė: 8 akademinės valandos

Mokymų grupė: iki 10 dalyvių

Lektoriai

Nerijus Datkūnas

Evelina Dumašienė

Gintautas Čečys